Optocht inschrijven

Traditiegetrouw zal op carnavalsmaandag 24 februari a.s. de carnavalsoptocht weer door het Bergkneuterrijk trekken met onze Prins Jeroen d`n Twidde. Veel mensen zijn dan ook al weer druk bezig met de voorbereidingen.

Inschrijfformulieren en het eventuele verzekeringspapier (alleen van toepassing voor de categorie wagens) dienen uiterlijk 16 februari a.s. te worden ingeleverd en zijn samen met het optochtreglement en formulier voor borg startnummers, verkrijgbaar bij de volgende personen of te downloaden via de hiervoor weergegeven linken :

- Floris Wijnnobel             Mariahofke 13             tel. 06-22444131
- Wim v.d. Vossenberg     Haveltweg 6                tel. 321842
- Jos Kuipers                   Oude Kluis 9                tel. 06-30698778

Digitaal aanleveren kan natuurlijk ook naar floris.wijnnobel@gmail.com

Hieronder de NIEUWE afmetingen zoals die gelden voor de categorie wagens :
2017-10-24 Nieuwe afmetingen carnavalswagens (site).jpg

Wij wensen iedereen heel veel succes en carnaval plezier toe !! 

       © 2020 K.S. De Bergkneuters.